Feedback
Panel BOK
Feedback
Poczta
Feedback Feedback

Informacja w sprawie działania usług Petroinform.Net podczas Światowych Dni Młodzieży

W związku z mającymi odbyć się w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży (27–31.07.2016) przedstawiamy pełną informację odnośnie możliwych problemów z dostarczaniem w tym czasie usług dostępu do Internetu.

1. W czasie trwania ŚDM może nastąpić zdecydowanie większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, co w połączeniu z upałami może spowodować niewydolność sieci przesyłowej energii elektrycznej. Aby pod tym względem zabezpieczyć infrastrukturę sieci Petroinform.Net, wzmocniliśmy systemy awaryjnego podtrzymania zasilania miejskich węzłów sieciowych, jednak przy przedłużających się awariach mogą wystąpić przerwy w dostępie do Internetu.
Prosimy o sprawdzanie w pierwszej kolejności czy nie występuje przerwa w dostawie prądu na ulicach sąsiadujących z Państwa lokalem.
http://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia/Strony/wylaczenia.aspx

2. Operator kanalizacji teletechnicznej poinformował o czasowym odebraniu dostępu do niej w okresie 18.07 – 02.08. W przypadku wystąpienia awarii fizycznej, czas naprawy może ulec znacznemu wydłużeniu.

3. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu wydał informację o ograniczeniach w poruszaniu się w Krakowie podczas ŚÐM. Ograniczenia te mogą wpłynąć na czas rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych w infrastrukturze Petroinform.Net oraz wizyt serwisowych u klientów.

4. Nie przewidujemy żadnych zagrożeń/problemów dotyczących działania naszych centrów danych i usług od nich zależnych tj. kolokacji, chmury i hostingu.

5. Główny węzeł internetowy Petroinform.Net został rozbudowany o nowe niezależne łącza światłowodowe.

6. Jak zawsze, także w czasie trwania ŚDM, działać w trybie 24/7 będzie nasze Centrum Zarządzania Siecią.